Perhe- ja perintöoikeus

Jokainen tulee elämässään kohtaamaan perhe -ja perintöoikeudellisia asioita, joissa asianajajan ammattitaito ja kokemus tulevat tarpeeseen. Oli sitten kyse avioliittoon, lapsen huoltoon tai perunkirjoitukseen liittyvästä asiasta, asianajajan apu takaa sen, että tärkeät päätökset ja asiakirjat tehdään oikein. Toimistomme hoitaa kaikkia perheen ja kuolinpesän lakiasioita. Laadimme ammattitaidolla testamentit, avioehtosopimukset, lahjakirjat, perukirjat, ositukset ja perinnönjaot. Avustamme lisäksi asiakkaita neuvotteluissa sekä oikeudenkäynneissä.

Lapsiin liittyvät asiat

Toimin vanhempien apuna huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Kaikkia lapsioikeudellisia asioita hallitsee asian ratkaiseminen lapsen edun mukaisesti ja ratkaisuun pyritään pääsemään aina sovinnon kautta. Vuonna 2014 on otettu käyttöön Follo-menettely, jolla on pystytty välttämään pitkiä ja rankkoja oikeudenkäyntejä. Olen avustanut vanhempaa follo-sovittelussa moneen otteeseen sen käyttöönoton jälkeen.

Avioliittoon ja parisuhteeseen liittyvät asiat

Laadin avioehtosopimuksia, avustan osapuolia osituksessa ja omaisuuden erottelussa sekä toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana osituksessa tai omaisuuden erottelussa. Ositusprosessissa on muotovirheiden ja oikeudenmenetysten välttämiseksi hyvä turvautua asianajajan apuun.

Perintöoikeudelliset asiat

Perintöasioihin on syytä varautua hyvin jo ennakollisesti. Huolellisen jäämistösuunnittelun ja perusteellisesti laaditun testamentin turvin voidaan pyrkiä välttämään myöhemmät perintöriidat. Laadin perukirjoja, testamentteja ja lahjakirjoja sekä huomioin jäämistösuunnittelussa myös verotukselliset näkökohdat. Avustan pesän osakkaita perinnönjaossa ja toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.

Otan vastaan esimerkiksi seuraaviin asioihin liittyviä toimeksiantoja:

 • avio- ja avoliiton oikeudelliset kysymykset, avioehdon laatiminen
  • kansainvälisiin perhesuhteisiin liittyvät kysymykset
  • lasten huolto, asuminen ja elatus erotilanteessa
  • omaisuuden ositus
  • edunvalvontavaltuutukset
  • testamentit
  • perunkirjoitus ja perinnönjako