Rikosoikeus

Avustan rikosasioissa sekä rikoksen uhreja että rikoksesta epäiltyjä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa turvaudut asianajajan apuun, sitä suuremmalla todennäköisyydellä pystyt vaikuttamaan tilanteeseen kannaltasi edullisella tavalla. Minulla on kokemusta erityisesti väkivaltarikoksiin, huumausainerikoksiin, omaisuusrikoksiin sekä seksuaalirikoksiin liittyvistä asioista.

Rikoksen uhri eli asianomistaja on aina oikeutettu avustajaan kaikissa prosessin vaiheissa. Asianajaja avustaa rikoksen uhria ja rikoksesta epäiltyä mm. kuulusteluissa, vaatimusten ja vastausten laadinnassa sekä oikeudenkäynnissä. Asianajajan tehtävänä on turvata asiakkaan oikeudet ja taata oikeudenmukainen oikeudenkäynti.

Otan vastaan esimerkiksi seuraaviin asioihin liittyviä toimeksiantoja:

  • Omaisuusrikokset
  • Henkeen ja terveyteen liittyvät rikokset
  • Liikennerikokset
  • Lapsiin kohdistuneet rikokset
  • Seksuaalirikokset